Administratorem danych osobowych podanych w powyższym formularzu jest Magna Polonia S.A. z siedzibą w Warszawie (00-131) Grzybowska 4 lok. 96, który przetwarza dobrowolnie podane dane w celu udzielenia odpowiedzi na zadane za pośrednictwem formularza zapytanie, w tym na złożoną skargę lub reklamację. Informujemy o przysługującym prawie wglądu do treści Pani/Pana danych oraz ich poprawiania.

Siedziba spółki

Magna Polonia S.A.
Grzybowska 4 lok. 96
00-131 Warszawa
Tel: (+48 22) 630 77 00
Fax: (+48 22) 630 77 01
biuro@magnapolonia.com.pl