Raport bieżący 7/2023

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji

Zarząd spółki Magna Polonia spółka akcyjna („Spółka”) informuje, że w dniu 29 czerwca 2023 roku otrzymał od Marka Kuczka oraz Krzysztofa Gawła zawiadomienie o zmianach stanu posiadania akcji Spółki, będących następstwem transakcji dokonywanych w latach 2017-2020. Jako podstawę prawną zawiadomienia wskazano art. 69 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 69 ust. 2 pkt 1 lit. a w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Zawiadomienie stanowi załącznik do raportu.

2023-06-29_Gaweł i Kuczek_zawiadomienie z ustawy o ofercie_KNF_Magna Polonia (1)

Podstawa prawna raportu – art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Mirosław Janisiewicz – prezes zarządu Magna Polonia S.A.

Aktualności

Raport bieżący 3/2024

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Magna Polonia S.A. Zarząd Magna Polonia S.A. (Emitent, Spółka), informuje o zwołaniu na dzień 27 czerwca 2024 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się o godzinie 12:00 w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 4 lok. 96. Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego ogłoszenie o […]

Więcej →

Raport bieżący 2/2024

Powołanie Zarządu na nową kadencję Zarząd spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”), działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz zgodnie […]

Więcej →