Inplus Sp. z o.o.

Inplus specjalizuje się w kompleksowej obsłudze procesu inwestycyjnego w złożonych projektach infrastrukturalnych takich, jak np. budowa linii energetycznych, gazociągów lub sieci światłowodowych. Spółka uzyskane środki przeznaczy na umacnianie pozycji rynkowej. Ponadto część pozyskanego kapitału zostanie zainwestowana w dalszy rozwój spółki zależnej – Cenatorium. Firma ta jest pierwszym w Polsce komercyjnym dostawcą aktualnych danych o transakcjach na rynku nieruchomości i dysponuje na bieżąco aktualizowaną bazą informacji o nieruchomościach z całego kraju. Jest to możliwe dzięki gromadzeniu i przetwarzaniu czerpanych z różnorodnych źródeł danych oraz najnowszym rozwiązaniom technologicznym. Cenatorium buduje wyspecjalizowane produkty, które pozwalają precyzyjnie i realnie zweryfikować wartość nieruchomości.

Procent akcji spółki w posiadaniu Magna Polonia : 18,03%

Aktualności

Raport bieżący 1/2019

Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku Zarząd Magna Polonia Spółka Akcyjna (Emitent, Spółka) zgodnie z brzmieniem z § 80 ust. 1 rozporządzenia z dnia 29 marca 2018 roku Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Rozporządzenie), […]

Więcej →

Raport bieżący 17/2018

Utworzenie odpisu przez spółkę zależną Emitenta Zarząd spółki Magna Polonia S.A. (dalej „Spółka”, „Emitent”), informuje o rozpoznaniu konieczności utworzenia odpisu aktualizującego w spółce zależnej Emitenta, Imagis SA („Imagis”) w wyniku dokonanej aktualizacji wyceny aktywów Imagis, tj. inwestycji długoterminowej w postaci nieruchomości niezabudowanej, o kwotę 456 tys. zł. Kwota odpisu stanowi różnicę między dotychczas prezentowaną wartością […]

Więcej →