Inplus Sp. z o.o.

Inplus specjalizuje się w kompleksowej obsłudze procesu inwestycyjnego w złożonych projektach infrastrukturalnych takich, jak np. budowa linii energetycznych, gazociągów lub sieci światłowodowych. Spółka uzyskane środki przeznaczy na umacnianie pozycji rynkowej. Ponadto część pozyskanego kapitału zostanie zainwestowana w dalszy rozwój spółki zależnej – Cenatorium. Firma ta jest pierwszym w Polsce komercyjnym dostawcą aktualnych danych o transakcjach na rynku nieruchomości i dysponuje na bieżąco aktualizowaną bazą informacji o nieruchomościach z całego kraju. Jest to możliwe dzięki gromadzeniu i przetwarzaniu czerpanych z różnorodnych źródeł danych oraz najnowszym rozwiązaniom technologicznym. Cenatorium buduje wyspecjalizowane produkty, które pozwalają precyzyjnie i realnie zweryfikować wartość nieruchomości.

Procent akcji spółki w posiadaniu Magna Polonia : 18,03%

Aktualności

Raport bieżący 15/2018

Powiadomienia o transakcjach osoby pełniącej obowiązki zarządcze Zarząd spółki Magna Polonia Spółka Akcyjna („Spółka”) niniejszym informuje o otrzymaniu od Prezesa Zarządu Spółki w dniu 17 września 2018 r. powiadomień w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR, o transakcjach na akcjach Spółki. Pierwsze powiadomienie dotyczy zbycia w dniu 12 września 2018 roku, na rynku regulowanym łącznie […]

Więcej →

Raport bieżący 14/2018

Podpisanie umowy przez spółkę zależną Emitenta Zarząd spółki Magna Polonia Spółka Akcyjna („Emitent”), informuje, że w dniu 9 sierpnia 2018 r. spółka zależna Emitenta – Magna Polonia sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie podpisała z Imagis SA z siedzibą w Warszawie („Imagis”) umowę regulującą status wymagalnych wierzytelności Magna Polonia sp. z o.o. wobec Imagis, […]

Więcej →